440 000 KUBIKK I EN TRYKKTESTING

Drøye 440 000 kubikk ble testet for Af gruppen ved askos nye kjølealger på Vestby. Bygget målte 0.11 utskiftninger i timen ved 50pa under trykktestingen og setter dermed to rekorder for oss. Både for tetthet og volum. Vi har ikke funnet indikasjoner på at så store volumer er testet med et og samme system og lekasjetallet er det beste vi har oppnadd. Hvordan det er mulig og hva som gjør oss i stand til å gjøre på timer det som brukte å ta dager kan du se i vår tekniske video:

VENTURIGO FRA PEMBL

Vi er eneleverandør av trykktesting med Venturigo systemet fra Pembl. I tillegg til Asko sitt nye kjølelager og andre prosjekter vi har løpende i Norge har vi den siste tiden testet en rekke bygg i Emiratene for GBSI. Dette gir oss et bredt fotavtrykk og kompetanse på testing i alle klimasoner, forskrifter, standarder og type bygg.

NYE ENERGIKRAV TIL BYGG

Testen ved asko for AF gruppen viser at de er klare for de nye energikravene der alle bygg skal under 0,6 utskiftninger i timen. Rapport fra Asko finner du her og her er fullstendig PDF.

-Ved å være helt nede på 0,11 utskiftninger i timen er AF Gruppen en av de beste i bransjen på tetthet og tilpasning til fremtidige krav. Dette kan spare byggherre for vesentlige utgifter i fremtiden.

– Med nye energikrav sikrer vi at nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer energieffektive enn med dagens regler. Nye energikrav følges opp med forenklinger i regelverket, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har fastsatt nye energikrav til bygg i byggteknisk forskrift (TEK10). De nye kravene betyr at nye bygg vil bli om lag 20-25 prosent mer energieffektive sammenliknet med i dag. Kravene er i tråd med klimaforlikets mål om passivhusnivå. Energieffekten oppnås blant annet med bedre vinduer, mer isolering og tettere bygg. I tillegg skal alle nye bygg varmes opp med klimavennlig energi. Det blir forbud mot all installasjon av fossil energi i nye boliger og bygg. Kravene gjelder fra 1. januar 2016. Les mer her

TRYKKTESTING AV BYGG

Vi tar på oss alle typer oppdrag og størrelser bygg. Ta kontakt i dag så ser vi på ditt prosjekt.