Tetthetskontroll
av bygg

Verdens beste på tetthet i bygg

IrPa har siden 2009 tilegnet seg en kjernekompetanse på tetthetskontroll av bygg og utfører trykktesting av bygg her hjemme og ute i verden. Vi har lang erfaring, og har flere tusen tester på forskjellige typer bygg i forskjellige deler av verden. Vi kan tester etter mange typer forskrifter og standarder og har spisskompetanse innen tetthet og rådgiving.

I et marked med stadig strengere krav fra prosjektering og teknisk forskrift, er vi opptatt av å utføre jobben mest mulig selvstendig, raskt og effektivt overfor deg som kunde. Vi legger til rette for enkle bestillingsløsninger, korte leveringstider, fastpris og rådgivning for deg som kunde.

Vi er sentralt godkjent hos direktoratet for bygge-kvalitet og følger ISO 9972 (tidligere NS-EN 13829) og kan gjøre testprotokoller etter de fleste internasjonale standarder.

32 17 88 00
post@irpa.no

Fastpris

Under 10.000 m³

kr. 5 900,-eks. mva.
 • Test med Retrotec-utstyr
 • Sjekklister inkludert
 • Tetthetskontroll inkludert
 • Rapport inkludert
 • Portal inkludert

10.000-50.000 m³

kr. 14 900,-eks. mva.
 • Test med Retrotec-utstyr
 • Sjekklister inkludert
 • Tetthetskontroll inkludert
 • Rapport inkludert
 • Portal inkludert

Over 50.000 m³

Fra kr. 15 000,-eks. mva.
 • Test med Venturigo-utstyr
 • Sjekklister inkludert
 • Tetthetskontroll inkludert
 • Rapport inkludert
 • Portal inkludert
Les mer om forberedelser av test
Illustrasjon av bygg og energimåling

Mer informasjon?

Som eneste leverandør i Norge har vi utstyr fra Venturigo. Dette gir oss mulighet til å teste store bygg på en utrolig effektiv og nøyaktig måte. Med trådløse sensorer som gir viktig informasjon fra hele bygget, vil vi kunne teste hele klimaskjermen i en enkelt test. Dette gir et langt bedre resultat, og gjøres i løpet av et par timer og i størrelser på flere hundre tusen kubikk.

Se link her: https://www.youtube.com/watch?v=d6lm25ZyvpI&t=11s

Trykktest også kalt tetthetskontroll er et måltall på byggets lekkasjer ved en gitt trykkforskjell. Påført av en vifte eller kraft som skaper trykkforskjellene. Tetthetskontroll kan utføres etter en håndfull nasjonale og internasjonale standarder, her i Norge bruker vi målestandard NS-EN 13829 som bygger på ISO 9972, bestemmelse av bygningers luftlekkasje. Trykktesting av bygg har flere uttrykk og avarter, og alt kommer an på hvem du snakker med eller hvilket firma og utstyr som brukes.

Tetthet i bygg er knyttet opp mot isolasjonsevnen. Det er luften i konstruksjonen som isolerer, ikke materialene. Beroende på hvor mye luft du har plass til og om denne står stille og er tørr og fin, gir det deg en tilnærmet optimal isolasjonsevne ut fra konstruksjonens oppbygning. Dersom luft lekker og ikke står stille, vi får introdusert forurensning og vann vil isolasjonsevnen avta drastisk og vi får mindre isolasjonsevne. Som en tommelfingerregel gir en utveksling av luft ved 50pa (forskjellen på tetthet mellom 0,5 og 1,5 utskiftning per volum) ca 10% bedre eller dårligere isolasjonsevne. Vann transporterer varme 25 ganger bedre enn luft og dersom vi får kondens eller annen vanninfiltrasjon som skyldes luftlekkasjer vil dette ha dramatiske følger for energiforbruk og også levetid på bygget.

Ubehagelig trekk fører også til at vi gjerne skrur opp temperaturen generelt i boligen og øker forbruket på bakgrunn av dette. Som en tommelfingerregel så gir en grad opp eller ned 5% innvirkning på oppvarmings eller kjørebehov.

Oppsummert skal vi utføre tetthetskontroll for å måle den parameteren som har mest å si for energiforbruk, komfort og levetid på bygget.

Be oss om tilbud

+47 32 17 88 00
post@irpa.no

IRPA AS

Heggumstubben 11
3440 Røyken

Hovsveien 39
1769 Halden

Kamperudvegen 31
2390 Moelv

Org.nr. 999 609 384 MVA

Sentralbord
+47 32 17 88 00
post@irpa.no

Vegard Williksen, daglig leder
+47 919 00 869
vw@irpa.no

Godkjent for ansvarsrett
Sertifisert takstmann
Mestermerke
Startbank