«VERDENS STØRSTE SMØREBU»

Testen av det nye hovedkontoret til Swix ga et resultat på 0.35 utskiftninger i timen. Hovedentreprenør for prosjektet er A-Bygg og byggherre er Ferd eiendom.

SWIX bygget-Ved å være helt nede på 0,35 utskiftninger i timen har A Bygg potensielt spart byggherren Ferd for flere hundre tusen kroner i strømutgifter de kommende årene og i løpet av livsløpet til bygget kan det være snakk om millioner. Ved å bruke Sintef sin metode for utregning av strømforbruk per kvadratmeter i året ligger vi her på en besparelse, teoretisk, på mellom 5-7 watt per kvadratmeter i forhold til et utvekslingstall på 1,5. Bygget er på 9.300 kvadratmeter så vi snakker om ca 55 000 kilowattimer i året spart, sier daglig leder i IrPa Per Magne Helseth.

Hovedfunksjonene i bygget er produktutvikling, lager-, logistikk-, kontor- og produksjonsfunksjoner, samt et opplevelsessenter. Opplevelsessenteret blir en kombinasjon av museum, smøresenter og salgsarealer. Les mer om «Verdens største smørebu»!

TETTHETSKONTROLL AV KOMBINASJONSBYGG ENERGI OG LUFTTETTHET

Tetthetskontroll av kombinasjonsbygg er ofte vriene å få god tetthet på da det er elementer som porter, søppelsjakter og annet teknisk utstyr som perforerer klimaskallet og bygningskroppen. Det er også slik at disse byggene er meget viktige å få tette. Da det på en side av bygget er produksjon og fabrikk vegg i vegg med kontorer og andre fasiliteter. -Ved å benytte oss av IrPa og deres Venturigo utstyr har vi kunnet gjennomføre test på hele klimaskjermen, nesten uten forstyrrelse på produksjonen av bygget. Det er kritisk nå i sluttfasen at vi får alle bitene på plass og ikke settes tilbake tidsmessing, sier Erik Vangen, Anleggsleder på bygget.

-Ved å gå fra 1,5 luftutskiftninger til 0,35 kan man spare flere kilowattimer per kvadratmeter i året. Beroende på andre faktorer snakker vi her om mellom 5-7 watt per kvadratmeter per år i rene oppvarmingsutgifter. Ved enkle beregninger kan vi spare mellom 45 og 65 tusen kilowattimer per år for denne typen bygg ved 0,35 utskiftninger mot et tall på 1,5 utskiftninger.Utettheter i bygningskroppen, vil også øke størrelsen på luftmengden som skal forflyttes, varmeveksles og deretter føres ut. Dette vil øke ventilasjonssystemets energibehov. Dersom bygget er så utett at det oppleves trekk, blir dette som oftest kompensert ved å skru opp temperaturen. En heving på 2 °C vil føre til at energiforbruket til oppvarming øker med ytterligere ca. 10 %. Med andre ord vil et ventilasjonsanlegg bruke mer elektrisitet i et bygg med utettheter enn i et bygg med høy lufttetthet. Dette vil komme på toppen av den besparelsen som tettheten gir i beregningene, sier Per Magne Helseth. Daglig leder i IrPa.

Tettheten vil gi byggherre Ferd bedre totaløkonomi for byggets levetid. Ikke bare i rene utgifter spart til oppvarming, men også at bygget teknisk sett kan få lengre levetid. Det vil ha stor betydning for byggherre og leietakere for bygget. -Energi og miljø er på alles lepper om dagen, og ved å kunne teste store bygg enklere og raskere enn tidligere kan vi tilby en tjeneste som gagner alle, avslutter Helseth.


Energiberegninger er utført ved hjelp av TEK-Sjekk Energi med Brukerveiledning og klimadata fra Sintef.