Integrasjonstester
av gasslukkeanlegg

Integrasjonstester i hele Norge

Ved installasjon av gasslukkeanlegg må det utføres en integrasjonstest. IrPa er det eneste profesjonelle firmaet i Norge som utfører integrasjonstester i henhold til EN 15004.

En integrasjonstest avdekker hvor lenge en slukkegass holder seg i rommet, for å ivareta materiell. Vi kan også beregne arealet trykkavlastningen / ventileringen når gassen utløses.

Vi har også utstyr og kompetanse til å utføre etter følgende standarder: NFPA2001, ISO 14520, APSAD R13, AS 4214, VdS 2380(Inerts), VdS 2381(Halocarbons).

32 17 88 00
post@irpa.no

Integrasjonstesting økte i aktualitet i løpet 1990-tallet.

Integrasjonstester i sammenheng med gasslokkeanlegg har blitt brukt siden slutten av 1980 tallet, men økte i aktualitet i løpet av andre halvdel av 1990 tallet.

Man benytter integrasjonstester for å kalkulere holdetiden (rommets evne til å holde på slokkegassen), for å bestemme høyeste trykk (peak pressure) i løpet av utløsningstiden, og for å beregne riktig størrelse på trykkavlastning som ivaretar rommets integritet. Før man tok i bruk integrasjonstester ble det benyttet fullskalatester for å bestemme holdetid og høyeste trykk, som da var i fokus. Hovedårsaken til at man begynte å ta i bruk integrasjonstester var for å spare kostnader.

Integrasjonstesting økte i aktualitet i løpet av andre halvdel av 1990 tallet. Dette skyldtes i hovedsak at man begynte å bruke inert slokkegasser som erstatning for Halon 1301 som ble forbudt produsert i 1994. Dette etter en beslutning tatt i 1989 da Montreal protokollen fastslo at halon var skadelig for ozonlaget. Bruk av Inert slokkegasser førte til at det ble større fokus på to forhold: rom-integritet og trykkavlastning. Integrasjonstesting var først vanlig praksis bare for Inert slokkegasser, og dette var problematisk da halokarbonslokkegasser kan produsere høye trykk på nivå med inert slokkegasser. Begge typer slokkegasser går under benevnelsen Clean Agent.

Integrasjonstesting er nå et krav som beskrives i standarder for design og utførelse av gasslokkeanlegg, som NS EN15004, NFPA 2001 og ISO14520, samt i gasslokkesystem manualer utgitt av produsentene, og omfatter nå alle typer Clean Agents.

Be oss om tilbud

+47 32 17 88 00
post@irpa.no

IRPA AS

Heggumstubben 11
3440 Røyken

Hovsveien 39
1769 Halden

Kamperudvegen 31
2390 Moelv

Org.nr. 999 609 384 MVA

Sentralbord
+47 32 17 88 00
post@irpa.no

Vegard Williksen, daglig leder
+47 919 00 869
vw@irpa.no

Godkjent for ansvarsrett
Sertifisert takstmann
Mestermerke
Startbank