I begynnelsen av oktober gjennomførte vi tetthetskontroll av Hasle Tre, et unikt gjenbrukbart massivtrebygg, med godt resultat!
Bygningsmaterialene som er benyttet, har sin livsfase planlagt, og kan demonteres og brukes om igjen i andre prosjekter i fremtiden.
Bygget har en bærekraftig trekonstruksjon, som både fanger opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikrer et godt inneklima for alle som skal oppholde seg der.