Uavhengig kontroll for våtrom og lufttetthet

Kvalitetssikring av byggeprosessen

Vi utfører Uavhengig kontroll for våtrom og lufttetthet i tiltaksklasse 1. Kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggeteknisk forskrift og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser. Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil.

Uavhengig kontroll heter nå kontroll. De tidligere kontroll funksjonene er lagt under utførende ledd. Alle bygg, boliger, og fritidsboliger når fritidsboligen har mer enn én bruksenhet, er pålagt kontroll. Omfanget av uavhengig kontroll avhenger av hvilken tiltaksklasse tiltaket er plassert i. Direktoratet for byggekvalitet har laget bestemmelser for når det er påkrevd med uavhengig kontroll, og omfanget av disse. Det er dog kommunene som pålegger og kan pålegge kontroll utover det direktoratet anbefaler.

Med erfaring fra leilighetsbygg med opptil 150 våtrom og kontroll av tetthet i store næringsbygg, har vi spisskompetanse på områdene. Ta kontakt for en gjennomgang og tilbud på ditt prosjekt.

32 17 88 00
post@irpa.no

Priser

Pakkepris

kr. 15 000,-
  • Normal kontroll ved èn boenhet
  • Inntil 5 våtrom
  • Kontroll av lufttetthet

Øvrige priser

Fra kr. 5 000,-
  • Ta kontakt for pris på ditt prosjekt.

Be oss om tilbud

+47 32 17 88 00
post@irpa.no
Godkjent for ansvarsrett
Sertifisert takstmann
Mestermerke
Startbank