Forberedelser til trykktesting

Tetthet i bygg er en viktig sak i klimapolitikken. Kravene til tetthet i bygg ble ytterligere skjerpet i TEK17, og det holder ikke lengre å «satse» på tett bygg når dette skal overleveres.  Det kan bli både dyrt og ubehagelig. Det er derfor viktigere enn noen gang at fokuset på tetthet i bygg er høyt gjennom hele byggeperioden.

Det er en fordel for alle at noen enkle forberedelser blir gjort i forkant trykktestingen.  Dette vil sikre en effektiv gjennomføring og gode resultater.  Under følger derfor gode retningslinjer for å sikre kontroll og kvalitet ved trykktesting.

Luftinfiltrasjon i bygg

Illustrasjonen viser de mest vanlige punktene for luftinfiltrasjon. Det varierer fra bygg til bygg, men illustrasjonen er generisk og belyser de viktigste punktene.

 1. Krypkjeller og ventilasjon under gulv
 2. Åpninger i og rundt bjelkelag
 3. Lekkasjer i vinduer og dører
 4. Utilsiktede åpninger i forbindelse med bjelkelag
 5. Åpninger i inn festning og rundt vinduer
 6. Utettheter i overgang mellom vegg og tak.
 7. Åpne pipeløp
 8. Åpninger rundt loftsluker
 9. Gjennomføringer i tak
 10. Ventilasjon gjennom klimaskall og ut
 11. Badromsventilasjon
 12. Utettheter rundt avløpsrør og vannrør på bad
 13. Kjøkkenventilator
 14. Utettheter rundt avløpsrør og vannrør på kjøkken
 15. Åpninger i og rundt overgang mellom fundament/såle og vegg
 16. Elektriske gjennomføringer i vegger

Det er viktig at alle fag er observante på hvor lekkasjene oppstår, og tetter fortløpende når de utfører sine fag.

Forberedelser:

 • Alle eksterne åpninger må stenges som tiltenkt (ytterdører, vinduer, porter, luker osv.).
 • Alle interne åpninger må åpnes og holdes åpne (innerdører osv.).
 • Ventilasjonsaggregat må være avslått og tettet (tetting gjøres oftest med interne spjeld i aggregat).
 • Tetting av vasker, toalett, sluk og andre avløp (gjøres best med vann i vannlås).
 • Midlertidig tetting av andre åpninger som penetrerer klimaskjermen (F.eks avtrekk på sløyd, naturfag, gass-skap, tekniske kanaler osv.)

Husk:

 • Det kan være folk i bygget, men ingen kan gå ut eller inn når testen pågår. Gi informasjon til berørte parter.
 • Noen som kan slå av og stenge ventilasjonsanlegg.
 • Kjentmann som kan ta oss i mot, låse oss inn/ut og vise oss bygget.

Vi trenger i tillegg:

 • Dør hvor vi kan koble opp utstyret (vanlig størrelse på dør, ca. 90x200cm).
 • Stikk-kontakt i nærheten av dør.
 • Kontaktinfo til kjentmann på byggeplass.
 • Se til at ingen personer åpner dører eller vinduer som slipper luft ut/inn av bygget.
 • Observer midlertidig tettinger slik at disse ikke forandres eller faller av under test.

Slik foregår testen:

 1. Når utstyret er montert og alle forberedelsene er gjort, blir alle ytterdører sperret for ferdsel, og testen kan starte.
 2. Systemet skaper så et differansetrykk i bygget for å bestemme en rekke innstillinger som skal brukes under test av akkurat dette bygget.  Vi får også en oversikt over hvor store lekkasjer som er i bygget, slik at disse kan utbedres ad-hoc før den virkelige testen starter.
 3. Systemet samler så inn data om vind og vær som påvirker bygget under test, og lager en «baseline» når viftene er avslått.
 4. Nå starter testen som måler byggets faktiske tetthet.  Viftene skaper statiske differansetrykk på flere nivåer, og på hvert nivå samles det inn data som brukes i kalkuleringen av luftlekkasjene.
 5. Testen avsluttes ved å igjen kontrollere de eksterne parameterne som påvirker bygget.
 6. Dataene blir hurtig analysert, og en rapport blir generert inn i IRPA Portal.  Du får også en pdf-rapport på epost.
Godkjent for ansvarsrett
Sertifisert takstmann
Mestermerke
Startbank