Alle som tenker på å kjøpe bygg eller bygge ett, bør vurdere å utføre en Tetthetskontroll. Det vil bidra til å bestemme fremtidige energikostnader, komfort og levetid for bygget.

Energiforbruk

Norske bygg har et årlig sparepotensial på 3,7 TWh ved å redusere luftlekkasjer i bygg, viser en rapport utarbeidet av Sintef Byggforsk for Enova. I første fase er det derfor viktig å ha et så tett bygg som mulig. Det er også mye å hente på å styre ventilasjon riktig for å hindre energilekkasjer, mere informasjon kan du finne om slike systemer hos Airtight

10% energibesparelse per luftutskiftning ved 50Pa under drift. Det kan bety 35% vis man sammenlikner et bygg fra 80 tallet mot dagens standard.

Tommelfinger regelen for energibesparelse mot tetthet i bygg er 10% besparelse per utskifting. De eldre kravene til bygg fra tidlig 80 tall var satt til 4 utskiftninger per time ved 50PA. Nå er kravet nede i 0,6 utskiftninger. 40 års evolusjon gir et grovt overslag på 35% energibesparelse. Hvor ditt bygg ligger har derfor stor innvirkning på levetidskostnader for drift og vedlikehold. Det er derfor vel så viktig å ha oversikt over tettheten i eksisterende bygg som nye.

Tetthetskontroll

TetthetskontrollTetthetskontroll er et diagnostisk verktøy som brukes til å måle lufttettheten til en konstruksjon. En kraftig vifte er montert i en midlertidig lufttett ramme av en ytterdør, for større bygg er det eksterne vifter som brukes, som du kan lese om her. Under en trykkavlastningstest trekker viften luft ut av huset, senker det innvendige trykket og trekker luft inn fra utsiden gjennom uforseglede sprekker og åpninger. En trykkmåler måler mengden luft som trekkes ut av huset av viften og kommer inn gjennom uforseglede sprekker og åpninger.

Resultatene av testen kan avgjøre om det er uforseglede sprekker og åpninger i husets skall som skal forsegles. Infrarøde kameraer brukes til å finne enhver lekkasje som deretter kan påpekes og eventuelt rettes. Riktig forsegling av et hus vil øke komforten, redusere energikostnadene, forbedre inneluftskvaliteten og forlenge levetiden.

Tekniske krav i Forskrift

Etter norsk standard er kravet for nye bygg 0,6 luftutskiftninger i timen, noe som kan omfordeles til 1,5 ved å bruke rammene og ikke tiltakene i forskriften. Tidligere har kravene vært på 1,5 og 2,5 utskiftninger beroende på type bygg. Krav til bygg i henhold til teknisk forskrift kan du lese mer om i en av våre tidligere bloggposter.

I IrPa har vi utstyr for å teste små rom til store næringsbygg og høyhus. Ta kontakt i dag for en uforpliktende prat.