TETTHETSKONTROLL STORE BYGG OG TRYKKUTJEVNING

Vi reiser nå land og strand rundt og viser oss frem innen tetthetskontroll store bygg. Og vi skal stille ut på Bygg Reis deg 2015 nå til høsten, der vi også skal holde et foredrag om trykktesting av store bygg og trykkutjevning i store bygg. En av mange fordeler med Venturigo er at vi kan plassere ut trådløse noder fordelt i bygget for å måle differensialtrykk. Dette medfører at vi har full kontroll på trykkutviklingen i bygget, også i høyden. Vår målestandard NS-EN 13829 2010 som bygger på ISO 9972 2006, er rettesnor for arbeid og der står det at trykkforskjellene innad i en bygningskropp, som testes, skal være innenfor og mindre enn 10%. Det har ikke vært mulig å verifisere dette tidligere uten å plassere vifter og utstyr i forskjellige deler av bygget, eller som praksisen i de fleste tilfeller har vært, å dele opp bygget i etasjer. Dette medfører lang tids blokkering av byggplass og merarbeid med provisorisk oppdeling og sidetrykksproblematikk. Siden vi kan ha kontroll på parameterne i utstrekning og høyde, kan vi teste flere etasjer enn med utstyr fra BlowerDoorGMBH eller Retrotec og samtidig tilfredsstille standarden.

Det er flere teorier på hvordan trykk utjevner seg i en bygningskropp, men det har ikke tidligere vært muligheter for å hente inn data på området. Når vi får testet noen flere høyhus vil vi ha et godt datagrunnlag som vi vil presentere på bygg reis deg og her på våre hjemmeside.

TETTHETSKONTROLL STORE BYGG OG MEDIEOMTALE

Etter lanseringen av vårt nye utstyr har det vært godt med medieomtale rundt Venturigo og tetthetskontroll av bygg. Blant annet hos ByggenæringenVVS Aktuelt og fremtidens byggenæring. Som et resultat av nytt utstyr, og vår målsetning om å bli størst i Norge på tetthetskontroll av de store byggene, har vi fortløpende møter med flere større aktører for å få på plass visningsprosjekter og rammeavtaler innen tetthetskontroll av bygg. De siste ukene har vi blant annet vært hos Hent og Veidekke for å presentere løsningen innen tetthetskontroll av bygg.

TETTHETSKONTROLL STORE BYGG OG PRISGARANTI

Vi har nå en stor fordel mot våre konkurrenter, men vi skal også være konkurransedyktige på pris. Kvalitet er viktig for oss, og med Venturigo kan vi levere tjenestene raskere, enklere og med høyere presisjon. Vi har en vekststrategi, og for oss er det viktig og kunne tilby tjenestene til en konkurransedyktig pris. Vi har en ryddig prissetting, men i en tidlig fase gir vi også prisgaranti på tetthetskontroll store bygg.