IrPa har skrevet under en avtale om levering av Venturigo, trykktestingsutstyr for store bygg. Utstyret er nytt på verdensmarkedet, og IrPa er blitt valgt til å kjøre lanseringen i Norge. -Utstyret gjør trykktesting av store bygg raskere, enklere og mer nøyaktig. Vi er meget glade for denne avtalen og vi vil nå utnytte denne fordelen i vår videre vekststrategi, sier Per Magne Helseth, daglig leder i IrPa.

Det har lenge gått rykter om at det skal komme forbedringer, både av utstyr og metode, for trykktesting av bygg. Uten at kunder har sett noe til det. -De to største leverandørene på markedet, Retrotec og BlowerDoor benytter en teknologi som er over 30 år gammel. Det er derfor på høy tid at vi gjorde noe med situasjonen på leverandørsiden, sier Bjørnar Lie, teknisk sjef for Venturigo. Overgangen fra å levere systemer til Jernbane og knuseverk, gjennom Elsys, til å levere utstyr for trykktesting av bygg har bydd på mange utfordringer, men nå er systemet klart og avtalen signert med første kunde.

Trykktestingsutstyr og tetthetskontroll av bygg er et voksende marked, og de tekniske forskriftene blir stadig strengere på området. Kravene er satt med bygrunn i at 40% av energien i Norge brukes av våre bygninger. I forbindelse med Kyoto avtalen ble bygg kalkulert til å ha mest nytte per innsats i forbindelse med å redusere den globale bruken av energi og dermed klare klimamålene til FN. Dette ligger i bakhodet på politikerne når de setter i gang reformer innen bygg og energi og gir føringer til de tekniske forskriftene. Byggherrer stiller også egne krav innen bygg og energi, BREEAM klassifiseringer sammen med lavenergi og passivhusstandard er ofte på deres agenda når nye store bygg skal realiseres.

Utviklingen er gjennomført i et samarbeid med IrPa på utstyrssiden. På tjenestesiden har vi tilknyttet oss entreprenører som PEAB, BRICK og Seltor. Prosjektet har også involvert byggherrer, da med IKEA og Staten som de to største. -Vi hadde ikke klart dette uten samarbeidspartnere og vi har også vært dyktige å fått med oss Innovasjon Norge og forskningsrådet med på laget, uten dem hadde vi ikke vært der vi er i dag.

Målet for prosjektet har vært og forenkle dagens metode og tette manglene i tilbud for store volumer. – Denne typen utstyr muliggjør tetthetskontroller i et omfang som ikke tidligere har vært på markedet, sider Daniel Eriksson i PEAB. – Det viktigste for oss er tiden det tar på byggeplassen. Med Venturigo er testen gjort på to timer og du får rapporten direkte på mail etter testen. Dette er et paradigmeskifte i hvordan en tenker trykktesting på, Sverre Mejlander.Larsen, prosjektleder Betonmast Selvaagbygg.

Venturigo skal videreutvikles gjennom avtalen med IrPa i 2015 og etter planen skal det lanseres i Skandinavia og Europa på nyåret. – Fordelene med utstyret går utover større nøyaktighet og det store omfanget som kan testes. Det gir også muligheter til å måle trykket i ulike deler av bygget gjennom de trådløse nodene. Hovedforskjellen for våre kunder blir nok uansett tiden det tar på byggeplass og at de har rapporten tilgjengelig på direkten, sier Per Magne Helseth, daglig leder i IrPa.