På oppdrag for Jotun via Advansia, fikk vi oppdrag å trykkteste 125 000m3 oppvarmet volum i Jotun sine nybygde lokaler i Sandefjord. Dette for å dokumentere tetthet opp mot myndighetskrav og mot Breeam sertifisering av bygget

Utfordringen med tetthetskontrollen ved Jotun er at det var vanskelig og isolere ut en bygningsdel. Bygget er en sammensetning av flere typer bygg, derfor ønsket ønsket vi å teste alle byggene i en test, vi brukte derfor den største viften vi har, med kapasitet på ca 200 000m3.

For å kunne ha kontroll på trykke i de forskjellige bygningsdelene ble det brukt LTT-trykk sensor fra Airtight AS. disse ble plasser i de forskjellige byggene, så i stedet for å måle på tradisjonell måte hvor en bare får trykk avlesning ved vifte, så har vi som eneste bedrift tilgang til å kunne bruke LTT-sensor ved trykktesting, for å ha full kontroll på trykket i hele bygget, under hele testen.

Teste ble gjennomført lørdag 16 mai, grunnen til dette var at vi ønsket minst mulig personer i bygget under testen. siden det også skulle termograferes, så var det også ønskelig og ikke forstyrre de som sitter på kontorene å jobber, siden deler av bygget var satt i drift.

Testen ble gjennomført med meget gode resultater. Ett av de beste byggene vi har kontrollert.

IrPa AS ønsker å takke: Jotun og Advansia  for tilliten, samt gratulere Staticus med ett godt utført håndverk av fasaden.