Blog

Overtakelsesforretning, overta et nytt bygg!

Når du skal ta over nye bolig(er), markerer det, juridisk, et viktig skille, det kaller vi en overtakelsesforretning. Fysisk overtagelse innebærer at du overtar risikoen for boligen. Reklamasjonsfristen begynner å løpe, dagmulten stanses og entreprenøren...
Read More