Tetthetskontroll

Tetthetskontroll for bygg

Vi har kjernekompetanse på området og utfører kontrollen raskt og enkelt, uansett bygg, om det er snakk om lavenergi, passivhus eller andre krav som er gitt i teknisk forskrift eller prosjektering. Vi er sentralt godkjent hos direktoratet for byggekvalitet og følger NS-EN 13829 og ISO 9972. Fra 01.01.2016 tilbyr vi også tester etter NS-EN ISO 9971:2015.

For store bygg, over 10 000m3, benytter vi Venturigo, og er eneleverandør i Norge på dette. For mellomstore og mindre bygg, under 10 000m3, benytter vi utstyr fra Retrotec.

Vi har spesialkompetanse innen store bygg og høyhus, og hjelper deg med alle typer prosjekter. Les mer om dette og andre temaer på våre fagartikler om tetthetskontroll. På vår blogg kan du også lese mer om Eksempeloppdrag  og Eksempelrapporter innen tetthetskontroll av bygg.

Priser for
bedrifter

Les mer

Priser for
private

Les mer

Ta kontakt for ytterligere informasjon og tilbud

Kontaktskjema

Kundeforhold:

Hva gjelder henvendelsen?

Ditt navn *

E-post *

Emne

Melding