Pris for privatkunder

Priser for privatkunder

Tetthetskontroll

Fra 6 900 kroner for enkeltoppdrag.

Uavhengig kontroll

Fra 5 000 kroner. Vi kjører pakkepris på normal kontroll ved en boenhet, inntil 5 våtrom, og kontroll av lufttetthet for 15 000 kroner.
Ta kontakt for pris på ditt prosjekt.

Takst

For andre eiendommer og oppdrag, en priseksemplene som følger under, ta kontakt for pristilbud.

Verditakster:
Verdivurdering4 400,-
Leilighet5 700,-
Fritidseiendom5 700,-
Enebolig/eiet bolig6 900,-
Boligsalgsrapport:
Boligsalgsrapport/tilstand for leilighet10 000,-
Boligsalgsrapport/tilstand for enebolig/eiet bolig12 000,-
Tomter:
Tomtetakst4 400,-
Andre oppdrag:
Oppfølging av byggelån, skjønn, skade etc per medgått tid (timer) eller ta kontakt for prosjektpris1 200,-

* Prisene forutsetter at rekvirent fremskaffer nødvendig dokumentasjon. Skjemaavgift, transportkostnader og administrasjon kan tilkomme. Alle priser er inkludert merverdiavgift.

Kontaktskjema

Kundeforhold:

Hva gjelder henvendelsen?

Ditt navn *

E-post *

Emne

Melding