Når du skal ta over nye bolig(er), markerer det, juridisk, et viktig skille, det kaller vi en overtakelsesforretning. Fysisk overtagelse innebærer at du overtar risikoen for boligen. Reklamasjonsfristen begynner å løpe, dagmulten stanses og entreprenøren får krav på sluttoppgjør. Når du overtar boligen, aksepterer du som ny eier bygget slik den blir levert.

Du skal i hovedtrekk avdekke feil, mangler og mangelfullt håndverk under denne befaringen.

OVERTAKELSESFORRETNING

Etter at entreprenøren har meldt fra om når arbeidet blir fullført, kan du eller entreprenøren kalle inn til overtakelsesforretning med befaring av entreprenørens arbeid. Hvis huset lider av alvorlige mangler, for eksempel konstruksjonsfeil, kan du nekte å overta. Det samme gjelder dersom kommunen ikke har gitt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. Du bør derfor be om å få se dokumentasjon på at dette er gitt, før du overtar boligen.

Ta kontakt med oss om du ønsker bistand i din overtakelsesforretning, har spørsmål eller trenger bistand til reklamasjon!

Det bør føres protokoll over mangler, og det er lurt å gi entreprenøren en frist for å reparere og utbedre. Protokollen bør i tillegg angi hvem som var til stede, om du overtar boligen eller nekter overtakelse, og eventuelt om betaling blir tilbakeholdt.

Det er også viktig å være klar over at boligen regnes som overtatt hvis du har flyttet inn, selv om det ikke er holdt en overtakelsesforretning. Standard Norge har utarbeidet blanketter som kan være nyttige å bruke ved overtakelse:

 • Byggblankett 8430 C – Overtakelse av bygg og anlegg
 • Byggblankett 8430 D – Overtakelse av bygg og anlegg – overtakelsesprotokoll
 • Byggblankett 8430 E – Overtakelse av bygg og anlegg – mangelliste

GJENNOMFØRING

Punkter man bør sjekke som et minimum ved overtakelsesforretning. Man bør også tenke på funksjonskrav og tekniske krav i forskriftene. Ta kontakt med oss om du ønsker bistand i din overtakelse.

Det er også viktig å være klar over at boligen regnes som overtatt hvis du har flyttet inn, selv om det ikke er holdt en overtakelsesforretning.

INNVENDIG

 • Arealmåling
 •  Overflater
  • himling, vegger, gulv, trapper, fuger, overganger og listverk
 • Dører
  • funksjon, belistning og lås/beslag
 • Inspeksjonsluker og ventiler
 • Vinduer
  • funksjon, belistning, beslag og glass
 • Ventilasjonsanlegg
  • funksjon og lydforhold
 • Varmeanlegg, termostater og styringsenheter
 • Kjøkkeninnredning
  • funksjon og finish og hvitevarer
 • Rømningsveier
 • Bad, WC og vaskerom
  • fuger, fliser, varmt og kaldt vann, fallforhold, sluk, gulvvarme, rør i rør
 • Innredning av bad og WC
  • funksjon og finish
 • Stoppekran
 • Sikringsskap, jordfeilbryter og måler er påvist
 • Elektropunkter, kontakter for telefon og bredbånd
 • Røykvarslere, brannvarslingssystem og slokkeutstyr
 • Dørtelefon og ringeklokke
 • Biloppstillings-/sykkelplass, postkasse, bod, fellesbod og avfallsrom

UTVENDIG

 • Balkong, privat uteplass og biloppstillings-/sykkelplass
 • Taktekking, takgjennomføringer, nedløp og beslag
 • Fasader inkludert grunnmur, dører og vinduer
 • Utomhusanlegg
 • Atkomstforhold
 • Tekniske anlegg
  • kraner, belysning, varmeanlegg, solavskjerming osv

REKLAMASJON

Hvis du oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig håndverk, må du reklamere så raskt som mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende.  Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig.

Å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger en mangel. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen fristene som er gjeldende i din sak. Ta kontakt med oss i dag dersom du har spørsmål eller ønsker hjelp til reklamasjon.