Fagartikkel

Overtakelsesforretning, overta et nytt bygg!

Når du skal ta over nye bolig(er), markerer det, juridisk, et viktig skille, det kaller vi en overtakelsesforretning. Fysisk overtagelse innebærer at du overtar risikoen for boligen. Reklamasjonsfristen begynner å løpe, dagmulten stanses og entreprenøren...
Read More

Sparer 3,7 milliarder kroner ved å stoppe luftlekkasjer i bygg

60 milliarder på oppussing Skal du bruke sommeren på å pusse opp? Da bør du samtidig sjekke at boligen er tett. Ved å tette luftlekkasjene kan du redusere oppvarmingsbehovet med opp til 40 prosent – og smile til den kommende vinterens strømregning....
Read More

Lufttetthet i forhold til kravene i Teknisk forskrift

Lufttettheten i et bygg vil være avgjørende for at flere av kravene i TEK skal kunne oppnås. Under finner du en illustrasjon på det mest vanlige punktene for infiltrasjon. Det varierer fra bygg til bygg, men illustrasjonen er generisk og belyser...
Read More

Tetthetskontroll store bygg, høyhus og skyskrapere

Tetthetskontroll store bygg og Trykkutjevning Vi reiser nå land og strand rundt og viser oss frem innen tetthetskontroll store bygg. Og vi skal stille ut på Bygg Reis deg 2015 nå til høsten, der vi også skal holde et foredrag om trykktesting av...
Read More